Ketqua.net 30 ngày – Thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/01/2023

ĐB 52371
Nhất 45082
Nhì 87473 55003
Ba 44656 18647 37207
71263 51955 58209
7943 2928 1910 4411
Năm 4148 0340 5084
5712 7654 1849
Sáu 083 687 637
Bảy 07 18 29 55
Đầu
0 03, 07, 09, 07
1 10, 11, 12, 18
2 28, 29
3 37
4 47, 43, 48, 40, 49
5 56, 55, 54, 55
6 63
7 71, 73
8 82, 84, 83, 87
9
Đuôi
0 10, 40
1 71, 11
2 82, 12
3 73, 03, 63, 43, 83
4 84, 54
5 55, 55
6 56
7 47, 07, 87, 37, 07
8 28, 48, 18
9 09, 49, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/01/2023

ĐB 91869
Nhất 62613
Nhì 89561 17438
Ba 79710 68693 48902
08300 92038 67549
2455 1085 3800 5406
Năm 1138 8058 3367
2046 1602 0067
Sáu 216 832 186
Bảy 18 36 82 59
Đầu
0 02, 00, 00, 06, 02
1 13, 10, 16, 18
2
3 38, 38, 38, 32, 36
4 49, 46
5 55, 58, 59
6 69, 61, 67, 67
7
8 85, 86, 82
9 93
Đuôi
0 10, 00, 00
1 61
2 02, 02, 32, 82
3 13, 93
4
5 55, 85
6 06, 46, 16, 86, 36
7 67, 67
8 38, 38, 38, 58, 18
9 69, 49, 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/01/2023

ĐB 62857
Nhất 24246
Nhì 65122 22745
Ba 90440 33540 05110
78018 71497 53655
1463 1863 4482 5932
Năm 2342 9101 9125
9116 9435 9550
Sáu 915 320 074
Bảy 26 23 57 96
Đầu
0 01
1 10, 18, 16, 15
2 22, 25, 20, 26, 23
3 32, 35
4 46, 45, 40, 40, 42
5 57, 55, 50, 57
6 63, 63
7 74
8 82
9 97, 96
Đuôi
0 40, 40, 10, 50, 20
1 01
2 22, 82, 32, 42
3 63, 63, 23
4 74
5 45, 55, 25, 35, 15
6 46, 16, 26, 96
7 57, 97, 57
8 18
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/01/2023

ĐB 45282
Nhất 76552
Nhì 51893 50516
Ba 92764 68866 66740
51752 37335 04030
3342 4405 7005 3904
Năm 3556 7580 0501
2381 4260 3127
Sáu 926 295 635
Bảy 69 04 35 86
Đầu
0 05, 05, 04, 01, 04
1 16
2 27, 26
3 35, 30, 35, 35
4 40, 42
5 52, 52, 56
6 64, 66, 60, 69
7
8 82, 80, 81, 86
9 93, 95
Đuôi
0 40, 30, 80, 60
1 01, 81
2 82, 52, 52, 42
3 93
4 64, 04, 04
5 35, 05, 05, 95, 35, 35
6 16, 66, 56, 26, 86
7 27
8
9 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/01/2023

ĐB 53363
Nhất 01443
Nhì 02569 17053
Ba 87586 46192 21006
19548 86539 33921
7295 3401 0582 6328
Năm 4443 2517 8199
7522 7936 3211
Sáu 197 642 529
Bảy 35 29 04 55
Đầu
0 06, 01, 04
1 17, 11
2 21, 28, 22, 29, 29
3 39, 36, 35
4 43, 48, 43, 42
5 53, 55
6 63, 69
7
8 86, 82
9 92, 95, 99, 97
Đuôi
0
1 21, 01, 11
2 92, 82, 22, 42
3 63, 43, 53, 43
4 04
5 95, 35, 55
6 86, 06, 36
7 17, 97
8 48, 28
9 69, 39, 99, 29, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/01/2023

ĐB 48260
Nhất 83587
Nhì 79324 24955
Ba 97698 03474 79118
27721 67766 60068
9999 2793 8423 8738
Năm 6232 7156 7587
1067 6779 6885
Sáu 456 695 805
Bảy 53 07 71 23
Đầu
0 05, 07
1 18
2 24, 21, 23, 23
3 38, 32
4
5 55, 56, 56, 53
6 60, 66, 68, 67
7 74, 79, 71
8 87, 87, 85
9 98, 99, 93, 95
Đuôi
0 60
1 21, 71
2 32
3 93, 23, 53, 23
4 24, 74
5 55, 85, 95, 05
6 66, 56, 56
7 87, 87, 67, 07
8 98, 18, 68, 38
9 99, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/01/2023

ĐB 44221
Nhất 25945
Nhì 14590 57392
Ba 84792 14379 92716
86841 87280 96564
7401 4194 1991 5569
Năm 9333 9812 3708
3904 1078 2104
Sáu 938 566 749
Bảy 45 57 00 28
Đầu
0 01, 08, 04, 04, 00
1 16, 12
2 21, 28
3 33, 38
4 45, 41, 49, 45
5 57
6 64, 69, 66
7 79, 78
8 80
9 90, 92, 92, 94, 91
Đuôi
0 90, 80, 00
1 21, 41, 01, 91
2 92, 92, 12
3 33
4 64, 94, 04, 04
5 45, 45
6 16, 66
7 57
8 08, 78, 38, 28
9 79, 69, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/01/2023

ĐB 62940
Nhất 27086
Nhì 84830 42992
Ba 26177 28240 86842
54934 53016 11166
1213 7375 8375 1727
Năm 0737 3018 1279
2435 5696 5434
Sáu 949 318 656
Bảy 02 34 82 81
Đầu
0 02
1 16, 13, 18, 18
2 27
3 30, 34, 37, 35, 34, 34
4 40, 40, 42, 49
5 56
6 66
7 77, 75, 75, 79
8 86, 82, 81
9 92, 96
Đuôi
0 40, 30, 40
1 81
2 92, 42, 02, 82
3 13
4 34, 34, 34
5 75, 75, 35
6 86, 16, 66, 96, 56
7 77, 27, 37
8 18, 18
9 79, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/01/2023

ĐB 60762
Nhất 70413
Nhì 94856 73874
Ba 38562 54962 09294
88168 03998 21450
8234 7644 3492 0818
Năm 1114 2556 1891
8732 9010 4068
Sáu 962 160 238
Bảy 70 73 54 66
Đầu
0
1 13, 18, 14, 10
2
3 34, 32, 38
4 44
5 56, 50, 56, 54
6 62, 62, 62, 68, 68, 62, 60, 66
7 74, 70, 73
8
9 94, 98, 92, 91
Đuôi
0 50, 10, 60, 70
1 91
2 62, 62, 62, 92, 32, 62
3 13, 73
4 74, 94, 34, 44, 14, 54
5
6 56, 56, 66
7
8 68, 98, 18, 68, 38
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/01/2023

ĐB 18452
Nhất 99849
Nhì 27621 91955
Ba 09319 34625 29740
28430 97779 44856
2502 3884 3118 5818
Năm 5434 7882 4474
0383 7694 3970
Sáu 122 547 305
Bảy 47 29 85 00
Đầu
0 02, 05, 00
1 19, 18, 18
2 21, 25, 22, 29
3 30, 34
4 49, 40, 47, 47
5 52, 55, 56
6
7 79, 74, 70
8 84, 82, 83, 85
9 94
Đuôi
0 40, 30, 70, 00
1 21
2 52, 02, 82, 22
3 83
4 84, 34, 74, 94
5 55, 25, 05, 85
6 56
7 47, 47
8 18, 18
9 49, 19, 79, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/01/2023

ĐB 04942
Nhất 31511
Nhì 96915 35210
Ba 18352 34017 18642
36531 84392 83681
3310 7880 2041 5685
Năm 8549 1897 3789
6576 0560 7094
Sáu 001 655 214
Bảy 97 79 12 74
Đầu
0 01
1 11, 15, 10, 17, 10, 14, 12
2
3 31
4 42, 42, 41, 49
5 52, 55
6 60
7 76, 79, 74
8 81, 80, 85, 89
9 92, 97, 94, 97
Đuôi
0 10, 10, 80, 60
1 11, 31, 81, 41, 01
2 42, 52, 42, 92, 12
3
4 94, 14, 74
5 15, 85, 55
6 76
7 17, 97, 97
8
9 49, 89, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/01/2023

ĐB 81191
Nhất 88140
Nhì 67096 63288
Ba 95651 44209 16651
57329 83066 30657
6386 5753 7345 3988
Năm 8146 2499 8664
9180 2900 7842
Sáu 061 913 843
Bảy 44 46 75 18
Đầu
0 09, 00
1 13, 18
2 29
3
4 40, 45, 46, 42, 43, 44, 46
5 51, 51, 57, 53
6 66, 64, 61
7 75
8 88, 86, 88, 80
9 91, 96, 99
Đuôi
0 40, 80, 00
1 91, 51, 51, 61
2 42
3 53, 13, 43
4 64, 44
5 45, 75
6 96, 66, 86, 46, 46
7 57
8 88, 88, 18
9 09, 29, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/01/2023

ĐB 78014
Nhất 16270
Nhì 24159 26757
Ba 49767 38438 02952
13127 61711 61184
9459 2157 2326 3734
Năm 4225 7765 2017
6211 9689 0717
Sáu 747 254 703
Bảy 91 86 30 15
Đầu
0 03
1 14, 11, 17, 11, 17, 15
2 27, 26, 25
3 38, 34, 30
4 47
5 59, 57, 52, 59, 57, 54
6 67, 65
7 70
8 84, 89, 86
9 91
Đuôi
0 70, 30
1 11, 11, 91
2 52
3 03
4 14, 84, 34, 54
5 25, 65, 15
6 26, 86
7 57, 67, 27, 57, 17, 17, 47
8 38
9 59, 59, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/01/2023

ĐB 20040
Nhất 76965
Nhì 00725 96045
Ba 24055 40269 79722
76857 77039 09960
0127 1158 7977 9924
Năm 8164 3677 6511
3395 2012 1538
Sáu 389 582 191
Bảy 84 73 61 44
Đầu
0
1 11, 12
2 25, 22, 27, 24
3 39, 38
4 40, 45, 44
5 55, 57, 58
6 65, 69, 60, 64, 61
7 77, 77, 73
8 89, 82, 84
9 95, 91
Đuôi
0 40, 60
1 11, 91, 61
2 22, 12, 82
3 73
4 24, 64, 84, 44
5 65, 25, 45, 55, 95
6
7 57, 27, 77, 77
8 58, 38
9 69, 39, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/01/2023

ĐB 39597
Nhất 20448
Nhì 98375 45648
Ba 55850 97079 25197
01795 69588 07835
1913 8015 5241 3912
Năm 7722 5706 0051
1050 3377 4923
Sáu 710 696 135
Bảy 95 12 05 93
Đầu
0 06, 05
1 13, 15, 12, 10, 12
2 22, 23
3 35, 35
4 48, 48, 41
5 50, 51, 50
6
7 75, 79, 77
8 88
9 97, 97, 95, 96, 95, 93
Đuôi
0 50, 50, 10
1 41, 51
2 12, 22, 12
3 13, 23, 93
4
5 75, 95, 35, 15, 35, 95, 05
6 06, 96
7 97, 97, 77
8 48, 48, 88
9 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/01/2023

ĐB 45370
Nhất 05808
Nhì 84879 98182
Ba 24293 04306 89635
00442 69931 82844
0554 4775 4677 9083
Năm 9984 2064 0832
5681 4616 1573
Sáu 187 486 857
Bảy 75 66 10 21
Đầu
0 08, 06
1 16, 10
2 21
3 35, 31, 32
4 42, 44
5 54, 57
6 64, 66
7 70, 79, 75, 77, 73, 75
8 82, 83, 84, 81, 87, 86
9 93
Đuôi
0 70, 10
1 31, 81, 21
2 82, 42, 32
3 93, 83, 73
4 44, 54, 84, 64
5 35, 75, 75
6 06, 16, 86, 66
7 77, 87, 57
8 08
9 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/01/2023

ĐB 76191
Nhất 12810
Nhì 11458 74967
Ba 71235 86498 02353
79691 79635 03257
6925 4512 5726 7634
Năm 3778 8441 9916
1111 9597 6530
Sáu 165 396 516
Bảy 65 61 91 27
Đầu
0
1 10, 12, 16, 11, 16
2 25, 26, 27
3 35, 35, 34, 30
4 41
5 58, 53, 57
6 67, 65, 65, 61
7 78
8
9 91, 98, 91, 97, 96, 91
Đuôi
0 10, 30
1 91, 91, 41, 11, 61, 91
2 12
3 53
4 34
5 35, 35, 25, 65, 65
6 26, 16, 96, 16
7 67, 57, 97, 27
8 58, 98, 78
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/01/2023

ĐB 75757
Nhất 40631
Nhì 56326 49667
Ba 35179 50105 27248
59107 60082 12549
5039 3831 4690 7943
Năm 7094 3207 6892
7757 1132 8909
Sáu 970 784 420
Bảy 14 83 79 25
Đầu
0 05, 07, 07, 09
1 14
2 26, 20, 25
3 31, 39, 31, 32
4 48, 49, 43
5 57, 57
6 67
7 79, 70, 79
8 82, 84, 83
9 90, 94, 92
Đuôi
0 90, 70, 20
1 31, 31
2 82, 92, 32
3 43, 83
4 94, 84, 14
5 05, 25
6 26
7 57, 67, 07, 07, 57
8 48
9 79, 49, 39, 09, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/01/2023

ĐB 25649
Nhất 31843
Nhì 63776 30341
Ba 77026 52031 69174
10420 85248 47765
7724 9250 4978 1010
Năm 4455 2008 0620
7885 5565 4045
Sáu 554 144 596
Bảy 42 51 81 72
Đầu
0 08
1 10
2 26, 20, 24, 20
3 31
4 49, 43, 41, 48, 45, 44, 42
5 50, 55, 54, 51
6 65, 65
7 76, 74, 78, 72
8 85, 81
9 96
Đuôi
0 20, 50, 10, 20
1 41, 31, 51, 81
2 42, 72
3 43
4 74, 24, 54, 44
5 65, 55, 85, 65, 45
6 76, 26, 96
7
8 48, 78, 08
9 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/01/2023

ĐB 49265
Nhất 43459
Nhì 12407 10068
Ba 35934 71383 25973
92732 33938 09386
2697 9832 8291 0173
Năm 8813 7077 3452
5042 1616 8189
Sáu 194 469 503
Bảy 82 16 80 45
Đầu
0 07, 03
1 13, 16, 16
2
3 34, 32, 38, 32
4 42, 45
5 59, 52
6 65, 68, 69
7 73, 73, 77
8 83, 86, 89, 82, 80
9 97, 91, 94
Đuôi
0 80
1 91
2 32, 32, 52, 42, 82
3 83, 73, 73, 13, 03
4 34, 94
5 65, 45
6 86, 16, 16
7 07, 97, 77
8 68, 38
9 59, 89, 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/01/2023

ĐB 16705
Nhất 76828
Nhì 65067 99229
Ba 37479 43231 85530
21742 26053 25473
4250 7737 3949 9814
Năm 2879 2534 0977
9752 0363 5688
Sáu 864 443 591
Bảy 59 47 96 67
Đầu
0 05
1 14
2 28, 29
3 31, 30, 37, 34
4 42, 49, 43, 47
5 53, 50, 52, 59
6 67, 63, 64, 67
7 79, 73, 79, 77
8 88
9 91, 96
Đuôi
0 30, 50
1 31, 91
2 42, 52
3 53, 73, 63, 43
4 14, 34, 64
5 05
6 96
7 67, 37, 77, 47, 67
8 28, 88
9 29, 79, 49, 79, 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 31/12/2022

ĐB 55291
Nhất 42135
Nhì 01560 07447
Ba 87947 62209 40405
52973 41073 79983
1635 5989 0320 2473
Năm 7589 5429 2475
9260 6227 8372
Sáu 285 185 279
Bảy 62 85 91 30
Đầu
0 09, 05
1
2 20, 29, 27
3 35, 35, 30
4 47, 47
5
6 60, 60, 62
7 73, 73, 73, 75, 72, 79
8 83, 89, 89, 85, 85, 85
9 91, 91
Đuôi
0 60, 20, 60, 30
1 91, 91
2 72, 62
3 73, 73, 83, 73
4
5 35, 05, 35, 75, 85, 85, 85
6
7 47, 47, 27
8
9 09, 89, 89, 29, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/12/2022

ĐB 54112
Nhất 93201
Nhì 63854 90768
Ba 63190 82263 11092
62795 14065 54572
6041 5896 2136 7292
Năm 8660 5968 6810
8331 1726 8758
Sáu 827 555 563
Bảy 94 82 55 51
Đầu
0 01
1 12, 10
2 26, 27
3 36, 31
4 41
5 54, 58, 55, 55, 51
6 68, 63, 65, 60, 68, 63
7 72
8 82
9 90, 92, 95, 96, 92, 94
Đuôi
0 90, 60, 10
1 01, 41, 31, 51
2 12, 92, 72, 92, 82
3 63, 63
4 54, 94
5 95, 65, 55, 55
6 96, 36, 26
7 27
8 68, 68, 58
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/12/2022

ĐB 51849
Nhất 67722
Nhì 81733 23595
Ba 91535 09036 15908
46730 86533 86465
5376 3682 4117 0887
Năm 5554 7106 3447
7066 3961 9041
Sáu 675 502 883
Bảy 08 31 38 09
Đầu
0 08, 06, 02, 08, 09
1 17
2 22
3 33, 35, 36, 30, 33, 31, 38
4 49, 47, 41
5 54
6 65, 66, 61
7 76, 75
8 82, 87, 83
9 95
Đuôi
0 30
1 61, 41, 31
2 22, 82, 02
3 33, 33, 83
4 54
5 95, 35, 65, 75
6 36, 76, 06, 66
7 17, 87, 47
8 08, 08, 38
9 49, 09

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/12/2022

ĐB 55145
Nhất 18766
Nhì 30529 57234
Ba 53627 57194 77416
74079 18677 97813
3192 5315 2058 1403
Năm 3873 0030 1317
1550 2575 3167
Sáu 167 160 431
Bảy 67 68 96 51
Đầu
0 03
1 16, 13, 15, 17
2 29, 27
3 34, 30, 31
4 45
5 58, 50, 51
6 66, 67, 67, 60, 67, 68
7 79, 77, 73, 75
8
9 94, 92, 96
Đuôi
0 30, 50, 60
1 31, 51
2 92
3 13, 03, 73
4 34, 94
5 45, 15, 75
6 66, 16, 96
7 27, 77, 17, 67, 67, 67
8 58, 68
9 29, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/12/2022

ĐB 97797
Nhất 97019
Nhì 43753 26438
Ba 64682 00587 54529
59186 92346 18732
1044 5088 6902 1744
Năm 7189 2337 6880
6802 9544 8850
Sáu 315 541 564
Bảy 30 68 74 60
Đầu
0 02, 02
1 19, 15
2 29
3 38, 32, 37, 30
4 46, 44, 44, 44, 41
5 53, 50
6 64, 68, 60
7 74
8 82, 87, 86, 88, 89, 80
9 97
Đuôi
0 80, 50, 30, 60
1 41
2 82, 32, 02, 02
3 53
4 44, 44, 44, 64, 74
5 15
6 86, 46
7 97, 87, 37
8 38, 88, 68
9 19, 29, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/12/2022

ĐB 03400
Nhất 85616
Nhì 54319 69470
Ba 94472 23306 67943
97010 90629 53791
1662 2354 1631 0863
Năm 3393 5667 3553
2023 4912 2568
Sáu 626 282 636
Bảy 79 36 48 34
Đầu
0 00, 06
1 16, 19, 10, 12
2 29, 23, 26
3 31, 36, 36, 34
4 43, 48
5 54, 53
6 62, 63, 67, 68
7 70, 72, 79
8 82
9 91, 93
Đuôi
0 00, 70, 10
1 91, 31
2 72, 62, 12, 82
3 43, 63, 93, 53, 23
4 54, 34
5
6 16, 06, 26, 36, 36
7 67
8 68, 48
9 19, 29, 79

Hiện nay xuất hiện rất hình thức để người chơi lựa chọn tham gia cá cược xổ số. Có thể nói đây là cách thức để anh em thử vận may đồng thời tìm cho mình con số may mắn nhất. Để nâng cao khả năng trúng giải, chúng tôi đã thống kê kết quả xổ số miền bắc 30 ngày – Ketqua.net 30 ngày để anh em có thể dễ dàng phân tích, tổng hợp. 

Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày là gì?

Ketqua.net 30 ngày - Thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất 1

Kết quả Xổ số miền Bắc 30 ngày là bảng thống kê chi tiết, đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS kiến thiết miền Bắc. Thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm cho mình những con số may mắn, liệt kê xác suất các số rơi vào các giải. 

Vậy, kết quả xổ số miền bắc 30 ngày là việc mà những anh em chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này mang lại nhiều lợi ích cho các anh em lô thủ.

Lý do nên thực hiện thống kê xổ số miền bắc 30 ngày?

Ketqua.net 30 ngày – Thống kê kết quả xổ số miền bắc 30 ngày hiện nay được áp dụng phổ biến, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có bề dày kinh nghiệm. Phương pháp này mang đến cho anh em cược thủ vô số lợi ích như: 

Biết được con số may mắn

Đối với các lô thủ, những số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được sử dụng để khám phá và tìm hiểu về xổ số hàng ngày. Với số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia giúp anh em đưa ra quyết định chính xác hơn và lên chiến lược chọn bộ số trúng thưởng của riêng mình mà không chỉ dựa vào may mắn.

Ví dụ: Thông qua bảng thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, anh em có thể biết được nhóm số nào được xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện là khi nào? Anh em cũng có thể biết được một cặp số xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, tuần, năm, theo chu kỳ.

Tự tin hơn khi đặt cược

Lô đề không chỉ dựa vào may mắn, nếu như anh em cứ chơi mà không có phương pháp khoa học thì cơ hội chiến thắng gần như là không có. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thống kê Ketqua.net 30 ngày – Kết quả xổ số miền bắc 30 ngày gần nhất để anh em chốt số và tự tin hơn nạp tiền. 

Khi nào thì sử dụng bảng Ketqua.net 30 ngày – Thông kê XSMB 30 ngày?

Ketqua.net 30 ngày - Thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất 2

Thời điểm sử dụng số liệu thống kê ảnh hưởng rất lớn đến độ chính xác của kết quả dự báo. Do vậy, anh em nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian sau: 

 • Khi muốn thống kê lô gan cụ thể để chốt hạ trong kỳ tới. 
 • Thống kê tần suất xuất hiện của những con số hay về nhất để đưa ra cách đánh cụ thể. 

Xem Ketqua.net 30 ngày – Thống kê kết quả xổ số uy tín ở đâu?

Không thể phủ nhận việc sử dụng thống kê lô đề mang lại nhiều lợi ích giúp cược thủ nắm bắt thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin khác liên quan mà mình cần. Không những giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà còn giúp bạn có cơ sở để đưa ra quyết định hiệu quả nhằm nâng cao tỷ lệ trúng thưởng cho mình. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để các cược thủ cập nhật một cách chính xác nhất và nhanh nhất hàng ngày. Hôm nay, chúng tôi đặc biệt giới thiệu với anh em một trang web uy tín để tham khảo Ketqua.net 30 ngày – Kết quả xổ số miền bắc 30 ngày là Danhlode.org. Trang web có những ưu điểm nổi bật mà anh em không thể bỏ lỡ. 

 • Các thông tin được công bố đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em soi cầu hiệu quả, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về lô đề giúp cược thủ nâng cao kiến thức. 
 • Thống kê Ketqua.net 30 ngày – Bảng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày đầy đủ nhất, hỗ trợ bạn dễ dàng có được toàn bộ số liệu mà không cần mất nhiều thời gian thống kê lại. 
 • Thao tác cực kỳ đơn giản, dễ dàng tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề nhanh chóng. 
 • Bên cạnh bảng kết quả xổ số miền bắc 30 ngày  – Ketqua.net 30 ngày thì chúng tôi còn có đầy đủ thông tin về lô kép, lô gan, tần suất xuất hiện của các con số. 

Hướng dẫn xem kết quả xổ số miền bắc 30 ngày tại Danhlode.org 

Ketqua.net 30 ngày - Thống kê kết quả XSMB 30 ngày gần nhất 3

Để có thể nhanh chóng cập nhật các thông tin mới nhất, chi tiết nhất trong bảng thống kê XSMB 30 ngày – Ketqua.net 30 ngày, anh em làm theo hướng dẫn sau: 

 • Bước 1: Anh em truy cập vào trang Danhlode.org
 • Bước 2: Khi trang chủ hiện ra, trên thanh công cụ chọn mục “Kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó, chọn mục “Thống kê XSMB 30 ngày”, tức thì kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để anh em tham khảo. 

Các thuật ngữ thường gặp trong thống kê xổ số 

Để có thể soi cầu dễ dàng và tìm ra con số may mắn, những thuật ngữ sau đây sẽ giúp anh em: 

 • Thống kê lô tô: Là bảng thống kê chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, những giải xuất hiện, vào ngày nào và con số xuất hiện giải nào hôm nay…
 • Gan cực đại: là khoảng thời gian lớn nhất mà các con số, bộ số,… không xuất hiện trong khoảng thời gian lâu. 
 • Tần suất: Số lần các bộ số xuất hiện được tổng hợp và tính toán cụ thể vào một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Đây là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất chi tiết nhất. 

Qua những thông tin mà bài viết chia sẻ, hy vọng có các anh em cược thủ đã có thêm những thông tin hữu ích về Ketqua.net 30 ngày – kết quả Xổ số miền bắc 30 ngày. Chúc anh em luôn thuận lợi và may mắn trong quá trình lựa chọn cũng như tìm ra cho mình một con số cực đẹp để tăng khả năng thắng lớn. 

safenLabs threedogbks jandiaLs jouLeanaLytics metimeservices Ladydecoeur LivetrainingcaLL fateondabeat dojomedia1 tychicuscLothing Leads57 ordertLjus spiccano kapLanpeyzaj fightshredded drkgangrade ihabyaghi ugandanjobstoday themisterfister antoLogikata romanbienetre grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket